SŁONECZNY  ŻŁOBEK

Zapisy

Prowadzone są zapisy na miejsca dotowane przez Gminę Wrocław.

Rekrutacja od roku szkolnego 2018/2019 prowadzona jest w systemie elektronicznym poprzez stronę Wrocławskiego Zespołu Żłobków

Rekrutacja elektroniczna

Po elektronicznym zapisie i zakwalifikowaniu, (przyjdzie email z informacją) należy zgłosić się do danej placówki i wypełnić kartę zgłoszenia. 

Karta zgłoszenia

Wzory oświadczeń wymagane przez Urząd Miejski Wrocławia

Należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości) a także znać PESEL dziecka.

Chętnych na Traugutta proszę o kontakt na numer 730 888 778

Chętnych na Kromera 730 73 71 71