SŁONECZNY  ŻŁOBEK

Rekrutacja do żłobków

Prowadzone są zapisy na miejsca dotowane przez Gminę Wrocław.

Rekrutacja od roku szkolnego 2018/2019 prowadzona jest w systemie elektronicznym poprzez stronę Wrocławskiego Zespołu Żłobków

Rekrutacja elektroniczna

Po elektronicznym zapisie i zakwalifikowaniu, (przyjdzie email z informacją) należy zgłosić się do danej placówki i wypełnić kartę zgłoszenia. 

Karta zgłoszenia

Wzory oświadczeń wymagane przez Urząd Miejski Wrocławia

Należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości) a także znać PESEL dziecka.

Chętnych na Traugutta proszę o kontakt na numer 730 888 778

Chętnych na Kromera 730 73 71 71
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Zasady rekrutacja na miejsca dofinansowane przez UM Wrocław

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK, SŁONECZNY ŻŁOBEK POSIADA DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MIEJSKIEGO.

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK, SŁONECZNY ŻŁOBEK 2 i SŁONECZNY ŻŁOBEK 3 - POSIADA DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MIEJSKIEGO.

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW WYNOSI 600 zł ZA MIESIĄC POBYTU DZIECKA LUB 480 zł GDY LICZBA DNI NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM MIESIĄCU JEST WIĘKSZA OD 10.

GMINA WROCŁAW NIE FINANSUJE JEDNEGO MIESIĄCA WAKACYJNEGO.

Umowa z Gminą Wrocław na miejsca dofinansowane :

1. Umowa zawarta od dn. 1.09.2017 do 31.08.2018 r (Kromera od 1.10.2017)

2. Miejsca:

Miejsce: Żłobek , ul. Traugutta 142u/5, 50-420 Wrocław

Miejsce: Żłobek 2, ul. Traugutta 60/2, 50-418 Wrocław

Miejsce: Żłobek 3, ul. Kromera 23E, 50-163 Wrocław

3. Liczba dofinansowanych miejsc: 27 (Słoneczny Żłobek), 15 (Słoneczny Żłobek 2) i 50 (Słoneczny Żłobek 3)

4. Rekrutacja odbywa się w terminie ogłoszonym na stronie internetowej UM Wrocławia. 

W przypadku posiadania wolnych miejsc dzieci są przyjmowane w kolejności z listy rezerwowej lub w toku rekrutacji ciągłej.

5. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, 

sekr. WZD tel. 071/7778699, fax. 071/7777994, mail wzd@um.wroc.pl